• Wymiana międzynarodowa

Istotne miejsce w działalności szkoły zajmuje współpraca zagraniczna. Polega ona na wymianie doświadczeń pedagogicznych, dydaktycznych, pogłębieniu znajomości języków obcych oraz poznawaniu kultury i obyczajów w krajach, z których pochodzą nasze szkoły partnerskie. Młodzież ma możliwość odbywania praktyk zawodowych, wspólnej realizacji projektów, udziału w szkoleniach, wycieczkach krajoznawczych, zajęciach szkolnych i warsztatach. Nawiązywane są kontakty między młodzieżą i rodzinami u których mieszkają uczniowie podczas wymiany, które niejednokrotnie przeradzają się w przyjaźnie. Wszystkie formy współpracy zagranicznej wzbogacają proces dydaktyczno-wychowawczy naszej szkoły, a także szkoł partnerskich.

W chwili obecnej najintensywniej współpracujemy z Berufsbildende Schulen w niemieckim Lingen. Koordynatorami tej współpracy są p. Gerhild Baumann oraz p. Elwira Kaczmarek. W roku 2015 obchodziliśmy jubileusz 10-lecia wymian i praktyk uczniowskich, w których przez ten czas wzięło udział 150 uczniów polskich i niemieckich. Realizacja tego zadania jest w dużej mierze możliwa dzięki wsparciu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM).

Rys historyczny współpracy zagranicznej:

 • Komunalle Berufschule - Weimar (NRD)

  Wymiana młodzieży w ramach OHP.

 • Friedrich-List-Kollegschule - Hamm (Niemcy)

  Wymiana partnerska nauczycieli.

 • Brummen (Holandia)

  Wymiana młodzieży w ramach Towarzystwa Współpracy Polsko-Holenderskiej "Brummen-Krotoszyn", w zakresie szkolenia praktycznego w zawodach spożywczych.

 • Gymnasium Sophienschule – Hannover (Niemcy)

  Wymiana grup młodzieżowych i nauczycieli między szkołami.

 • Urząd Miejski - Dierdorf (Niemcy)

  Praktyki zawodowe w administracji samorządowej.

 • Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykloa - Wilno (Litwa)

  Praktyki zawodowe, wymiana partnerska między nauczycielami.

 • Berufsbildende Schulen - Lingen (Niemcy)

  Coroczna wymiana młodzieży, praktyki zawodowe, wymiana partnerska między nauczycielami.

  Polsko Niemiecka Wymiana Młodzieży