• Tło slajdu 1 procent podatku

Szanowni Państwo,

w imieniu swoim i całej społeczności szkolnej pragnę serdecznie podziękować tym z Państwa, którzy w ubiegłym roku wsparli naszą szkołę 1% podatku. Uzyskane środki finansowe posłużyły do zakupu dla naszych uczniów strojów sportowych, kijków nordic walking, szachów, a także kart do gry. Warto dodać, iż w poprzednich latach uzyskane dzięki Państwa życzliwości pieniądze zostały przeznaczone na zakup specjalistycznych tablic, które można zobaczyć na korytarzu na parterze.

W tym miejscu zwracam się ponownie do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego także w tym roku na rzecz naszej szkoły. Pragnę zapewnić, że uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone, tak jak w latach ubiegłych, na wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły. Każda złotówka jest dla nas bardzo ważna i przyczynia się do podnoszenia poziomu kształcenia i wychowania młodzieży.

1% podatku - wzór wypełnienia PIT-37
W imieniu społeczności szkolnej serdecznie dziękuję za okazaną pomoc, życzliwość i zrozumienie podejmowanych przez nas inicjatyw.

Z poważaniem
mgr Roman Olejnik