• Technik informatyk

Technikum kształcące w zawodzie technik informatyk to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z  informatyką, a także uzdolnieniach matematycznych. Przygotowuje ona do wejścia na rynek pracy, jak również umożliwia dalszą naukę na studiach. Uczeń jest przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Równolegle z kształceniem matematycznym  ogólnokształcącym, w ramach nauki uczniowie będą  zdobywać szeroką wiedzę z zakresu przedmiotów informatycznych. Wprowadzone zostało nowatorskie kształcenie geografii, w którym równocześnie z uczeniem się geografii uczeń poszerza wiedzę z zakresu języka angielskiego.

Najważniejsze informacje:

 • Klasy:
 • >> 1fg (informatyczna po gimnazjum - cykl kształcenia 4 lata),
  >> 1fp (informatyczna po szkole podstawowej - cykl kształcenia 5 lat).
 • Języki obce: język angielski, język niemiecki.
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski.
 • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.

Technik informatyk w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych posiądzie umiejętności takie jak:

 • montowanie i esploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych,
 • sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi,
 • obsługa różnego rodzaju oprogramowania użytkowego,
 • dobór konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
 • obsługa urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe),
 • praca w sieciach komputerowych,
 • projektowanie i budowa lokalnych sieci komputerowych,
 • administracja sieciami komputerowymi,
 • projektowanie baz danych i ich oprogramowania,
 • administrowanie bazami danych,
 • projektowanie i tworzenie stron www i aplikacji internetowych,
 • programowania na potrzeby serwisów internetowych,
 • administrowanie witrynami internetowymi.

Typowe miejsca pracy dla technika informatyka to:

 • ośrodki obliczeniowe,
 • sklepy komputerowe,
 • punkty serwisowe,
 • firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
 • firmy zajmujące się tworzeniem i zarządzaniem serwisów internetowych,
 • firmy projektujące i administrujące sieciami komputerowymi,
 • dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych.

Ucząc się a tym kierunku będziesz mógł:

 • uczestniczyć w ciekawych konferencjach i zajęciach dodatkowych,
 • brać udział w ciekawych wycieczkach związanych z wybranym kierunkiem kształcenia,
 • rozwijać swoje zainteresowania w kołach zainteresowań i organizacjach szkolnych,
 • zdobywać dodatkowe umiejętności uczestnicząc w wielu projektach unijnych, jak również innych wspieranych przez różne podmioty, działające na rzecz szkoły,
 • poznawać, poprzez udział w praktykach, pracę firm i instytucji związanych z informatyką,
 • brać udział w wielu ciekawych działaniach, które wzbogacą Cię o nowe doświadczenia,
 • kontynuować dalsze kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Kwalifikacje i egzaminy:

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

 • INF.02.Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,
 • INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.