• Ciastka

Cukiernik produkuje wyroby cukiernicze, wypieka ciasta, przygotowuje różne nadzienia do ciast takie jak kremy, polewy, galaretki.

Najważniejsze informacje:

 • Klasa: 1a (cukiernik).
 • Cykl kształcenia: 3 lata (szkoła zawodowa).
 • Języki obce: język angielski.

Cukiernik w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych posiądzie umiejętności takie jak:

 • obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych,
 • sporządzanie półproduktów cukierniczych,
 • sporządzanie gotowych wyrobów cukierniczych,
 • dekorowanie wyrobów cukierniczych.

Typowe miejsca pracy dla cukiernika to:

 • cukiernie,
 • piekarnie,
 • zakłady gastronomiczne.

Ucząc się tego zawodu będziesz mógł:

 • brać udział w ciekawych wycieczkach związanych z wybranym kierunkiem kształcenia,
 • rozwijać swoje zainteresowania w kołach zainteresowań i organizacjach szkolnych,
 • zdobywać dodatkowe umiejętności uczestnicząc w wielu projektach unijnych, jak również innych wspieranych przez różne podmioty, działające na rzecz szkoły,
 • poznawać, poprzez udział w praktykach, pracę firm i instytucji,
 • brać udział w wielu ciekawych działaniach, które wzbogacą Cię o nowe doświadczenia,
 • kontynuować dalsze kształcenie na kwalifikacyjnym kursie dla zawodu technik technologii żywności.

Kwalifikacje i egzaminy:

Aby uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu należy zdać egzamin z zakresu kwalifikacji:

 • T.4 - Produkcja wyrobów cukierniczych.