• Nauczycielka

Wszystkich rodziców i opiekunów naszych uczniów, którzy mają pytania dotyczące ocen, frekwencji, zachowania bądź innych kwesti związanych ze swoimi podopiecznymi, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nauczycielami naszej szkoły, którzy pełnią dyżur dla rodziców w podanych poniżej godzinach.

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Dyżur w dniu Godziny
1. Figielek Monika nauczyciel środa 1240 – 1325
2. Kaczmarek Elwira nauczyciel czwartek 1240 – 1325
3. Karolczak-Snadna Monika nauczyciel czwartek 1330 – 1415
4. Karwik Magdalena nauczyciel poniedziałek 945 – 1030
5. Kaszkowiak Ryszard kierownik szkolenia praktycznego poniedziałek 945 – 1030
6. Kluba Agnieszka nauczyciel środa 800 – 845
7. Konieczny Dariusz nauczyciel piątek 1415 – 1505
8. Konieczna Dobrochna nauczyciel poniedziałek 1330 – 1415
9. Kosinski Sławomir nauczyciel wtorek 1240 – 1325
10. Kowalska Ewa wicedyrektor środa 900 – 1000
11. Krzekotowski Jacek nauczyciel poniedziałek 1050 – 1135
12. Nowacka Katarzyna pedagog poniedziałek, środa, piątek
wtorek, czwartek
1100 – 1500
800 – 1200
13. Nowaczyk Marcin nauczyciel poniedziałek 1145 – 1230
14. Obst Agnieszka nauczyciel wtorek 1240 – 1325
15. Olejnik Anna nauczyciel czwartek 1330 – 1415
16. Olejnik Roman dyrektor wtorek 800 – 900
17. Orpiszak Maria nauczyciel wtorek 1240 – 1325
18. Podziomek Marcin nauczyciel wtorek 1050 – 1135
19. Pierzchała Grzegorz nauczyciel czwartek 1100 – 1145
20. Ks. Krzysztof Raj nauczyciel piątek 945 – 1030
21. Rochowiak Patrycja nauczyciel piątek 945 – 1030
22. Ryba Michał nauczyciel piątek 945 – 1030
23. Sędzik-Szajda Martyna nauczyciel czwartek 945 – 1030
24. Skupniewicz Marzena nauczyciel wtorek 945 – 1030
25. Smal Anna nauczyciel czwartek 1050 – 1135
26. Spławska Marzena nauczyciel środa 1145 – 1230
27. Szperzyńska Kamilla nauczyciel czwartek 1145 – 1230
28. Szczuraszek Iwona nauczyciel poniedziałek 1330 – 1415
29. Szymczak Dorota nauczyciel piątek 1050 – 1135
30. Tyrakowska Joanna nauczyciel czwartek 1415 – 1505
31. Ks. Urban Łukasz nauczyciel czwartek 1415 – 1505
32. Urbaniak Mariusz nauczyciel środa 1145 – 1230
33. Wiertlewski Grzegorz nauczyciel poniedziałek 1145 – 1230
34. Włodarczyk Dariusz nauczyciel czwartek 1050 – 1135
35. Wojciechowska Aleksandra nauczyciel poniedziałek 945 – 1030
36. Zaworska Maria nauczyciel środa 1050 – 1135
37. Zdunek Adam nauczyciel środa 1240 – 1325
38. Zięba Lucyna nauczyciel czwartek 1240 – 1325
39 Żwikiewicz Andrzej nauczyciel czwartek 1240 – 1325