• Nauczycielka

Wszystkich rodziców i opiekunów naszych uczniów, którzy mają pytania dotyczące ocen, frekwencji, zachowania bądź innych kwesti związanych ze swoimi podopiecznymi, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nauczycielami naszej szkoły, którzy pełnią dyżur dla rodziców w podanych poniżej godzinach.

Lp. Imię i nazwisko Skrót Stanowisko Dyżur w dniu Godziny
1. Figielek Monika FM nauczyciel wtorek 1240 – 1325
2. Gruchalski Radosław RG nauczyciel wtorek 1145 – 1230
3. Kaczmarek Elwira EK nauczyciel środa 1145 – 1230
4. Kaleta Renata RR nauczyciel wtore 0850 – 0935
5. Karolczak-Snadna Monika Sn nauczyciel wtorek 0850 – 0935
6. Karwik Magdalena MS nauczyciel czwartek 0850 – 0935
7. Kaszkowiak Ryszard RK kierownik szkolenia praktycznego środa 0945 – 1030
8. Kluba Agnieszka AM nauczyciel czwartek 0800 – 0845
9. Konieczny Dariusz Da nauczyciel piątek 1045 – 1130
10. Konieczna Dobrochna KD nauczyciel poniedziałek 1145 – 1230
11. Kosinski Sławomir KS nauczyciel piątek 1240 – 1325
12. Kowalska Ewa KE wicedyrektor środa 1145 – 1230
13. Krzekotowski Jacek KJ nauczyciel środa 1330 – 1415
14. Ks. Kułton Artur KT nauczyciel piątek 0945 – 1030
15. Maziejuk Agnieszka MA nauczyciel piątek 0850 – 0935
16. Nowacka Katarzyna NK nauczyciel, pedagog środa 1500 – 1545
17. Nowaczyk Marcin MN nauczyciel czwartek 0945 – 1030
18. Obst Agnieszka AO nauczyciel czwartek 1040 – 1125
19. Olejnik Anna OA nauczyciel czwartek 1240 – 1325
20. Olejnik Roman OR dyrektor poniedziałek 0900 – 1030
21. Orpiszak Maria OM nauczyciel czwartek 1145 – 1230
22. Podziomek Marcin PM nauczyciel czwartek 1145 – 1230
23. Pierzchała Grzegorz GP nauczyciel środa 1505 – 1550
24. Ks. Krzysztof Raj RJ nauczyciel poniedziałek 0945 – 1030
25. Rochowiak Patrycja BP nauczyciel czwartek 1050 – 1135
26. Ryba Michał Ry nauczyciel czwartek 0945 – 1030
27. Sędzik-Szajda Martyna SK nauczyciel piątek 0850 – 0935
28. Skupniewicz Marzena PM nauczyciel piątek 1145 – 1230
29. Smal Anna SA nauczyciel piątek 0945 – 1030
30. Spławska Marzena SM nauczyciel poniedziałek 1050 – 1135
31. Szperzyńska Kamilla Mi nauczyciel piątek 0945 – 1030
32. Szczuraszek Iwona SI nauczyciel wtorek 0945 – 1030
33. Szymczak Dorota DS nauczyciel czwartek 1240 – 1325
34. Tyrakowska Joanna JT nauczyciel czwartek 1145 – 1230
35. Urbaniak Mariusz UM nauczyciel czwartek 1145 – 1230
36. Wiertlewski Grzegorz WG nauczyciel czwartek 1330 – 1415
37. Wojciechowska Aleksandra WA nauczyciel środa 0945 – 1030
38. Zaworska Maria ZM nauczyciel wtorek 0800 – 0845
39. Zdunek Adam ZA nauczyciel czwarek 1145 – 1230
40. Zięba Lucyna ZL nauczyciel środa 1145 – 1230