• Nauczycielka

Wszystkich rodziców i opiekunów naszych uczniów, którzy mają pytania dotyczące ocen, frekwencji, zachowania bądź innych kwesti związanych ze swoimi podopiecznymi, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nauczycielami naszej szkoły, którzy pełnią dyżur dla rodziców w podanych poniżej godzinach.

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Dyżur w dniu Godziny
1. Ks. Borowicz Maciej (MB) nauczyciel czwartek 1050 – 1135
2. Kaczmarek Elwira (EK) nauczyciel poniedziałek 850 – 935
3. Kaleta Renata (RR) nauczyciel poniedziałek 1145 – 1230
4. Karolczak-Snadna Monika (SN) nauczyciel czwartek 1240 – 1325
5. Karwik Magdalena (MS) nauczyciEl czwartek 1145 – 1230
6. Kaszkowiak Ryszard (RK) kierownik szkolenia praktycznego wtorek 1050 – 1135
7. Kluba Agnieszka (AM) nauczyciel wtorek 1240 – 1325
8. Konieczny Dariusz (Da) nauczyciel środa 1050 – 1135
9. Konieczna Dobrochna (KD) nauczyciel środa 1145 – 1230
10. Kosinski Sławomir (KS) nauczyciel czwartek 1050 – 1135
11. Kowalska Ewa (KE) wicedyrektor wtore 945 – 1030
12. Krzekotowski Jacek (KJ) nauczyciel poniedziałek 1145 – 1230
13. Maziejuk Agnieszka (MA) nauczyciel wtorek 850 – 935
14. Nowacka Katarzyna (NK) nauczyciel poniedziałek 1415 – 1505
15. Nowaczyk Marcin (MN) nauczyciel czwartek 1240 – 1325
16. Olejnik Anna (OA) nauczyciel czwartek 945 – 1030
17. Olejnik Roman (OR) dyrektor poniedziałek 945 – 1030
18. Orpiszak Maria (OM) nauczyciel środa 1240 – 1325
19. Podziomek Marcin (MP) nauczyciel poniedziałek 1145 – 1230
20. Pierzchała Grzegorz (GP) nauczyciel wtorek 1250 – 1325
21. Ks. Krzysztof Raj (Rj) nauczyciel czwartek 1145 – 1230
22. Rochowiak Patrycja (BP) nauczyciel środa 1240 – 1325
23. Sędzik-Szajda Martyna (SK) nauczyciel czwartek 850 – 935
24. Skupniewicz Marzena (PM) nauczyciel czwartek 1050 – 1135
25. Smal Anna (SA) nauczyciel piatek 1050 – 1135
26. Spławska Marzena (SM) nauczyciel środa 1240 – 1325
27. Szperzyńska Kamilla (Mi) nauczyciel wtorek 1145 – 1230
28. Szczuraszek Iwona (SI) nauczyciel poniedziałek 850 – 935
29. Szymczak Dorota (DS) nauczyciel środa 945 – 1030
30. Urbaniak Mariusz (UM) nauczyciel czwartek 1050 – 1135
31. Wicenciak Elżbieta (WE) nauczyciel środa 1050 – 1135
32. Wiertlewski Grzegorz (WG) nauczyciel środa 1050 – 1135
33. Włodarczyk Dariusz (WD) nauczyciel czwartek 1330 – 1415
34. Wojciechowska Aleksandra (WA) nauczyciel wtorek 1050 – 1135
35. Zaworska Maria (ZM) nauczyciel środa 850 – 935
36. Zdunek Adam (ZA) nauczyciel czwartek 1145 – 1230
37. Zięba Lucyna (ZL) nauczyciel poniedziałek 1240 – 1325
38. Zych Magdalena (BM) nauczyciel poniedziałek 1145 – 1230
39. Żwikiewicz Andrzej (ŻA) nauczyciel czwartek 945 – 1030