• Historyczne zdjęcie szkoły
 • Historyczne zdjęcie szkoły
 • Historyczne zdjęcie szkoły

Rodowód szkół mających swoją siedzibę przy placu Jana Pawła II nr 5 (dawniej Placu Wolności) w Krotoszynie sięga 1850r., kiedy rozpoczęto w tym miejscu budowę gmachu dla Wyższej Szkoły dla Dziewcząt (Höher Mädschensschule), która została przeniesiona do nowego budynku w 1865r. W 1912r. gmach szkoły został rozbudowany o skrzydło wzdłuż ulicy Piastowskiej. Na przełomie 1919 i 1920r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, utworzono w budynku dotychczasowej niemieckiej Wyższej Szkoły dla Dziewcząt Szkołę Wydziałową, a w 1933r. koedukacyjną Szkołę Powszechną. Po opanowaniu podczas II Wojny Światowej miasta przez niemieckie władze okupacyjne, polskie szkolnictwo uległo całkowitej likwidacji. Po zakończeniu wojny w 1945r. w gmachu przy Placu Wolności 5 powołano Gimnazjum Kupieckie i Liceum Handlowe, a w 1947r. Liceum Drogistowskie. 

W 1951r. przeniesiono z łodzi do Krotoszyna jedyną wówczas szkołę w kraju kształcącą pracowników dla potrzeb branży mięsnej i utworzono Technikum Przemysłu Mięsnego. Utworzenie Technikum zapoczątkowało ponad 60 letnią już historię dzisiejszego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Uruchomienie TPM zapoczątkowało jednocześnie proces likwidacji działających w gmachu innych szkół, a mianowicie Gimnazjum Kupieckiego, Liceum Handlowego i Liceum Drogistowskiego, które ostatecznie zakończyły działalność w 1953r.

Od 1975r. szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Zawodowych nr 2, zaś w 1976r. nadano jej imię wybitnego Wielkopolanina Karola Fryderyka Libelta. W 2002r. w wyniku kolejnej reformy szkoła została przemianowana na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i tę nazwę nosi po dziś dzień. 

Oto najważniejsze daty z historii naszej placówki:

  • budowa gmachu Wyższej Szkoły dla Dziewcząt, obecnej siedziby naszej szkoły
  • dobudowanie skrzydła wzdłuż ulicy Piastowskiej
  • w budynku mieści się Sześcioklasowa Szkoła Wydziałowa oraz Szkoła Powszechna
  • w gmachu działają: Gimnazjum Kupieckie, Liceum Administracyjno-Handlowe i Liceum Drogistowskie
  • przeniesienie z Łodzi do Krotoszyna Technikum Przemysłu Mięsnego i powstanie w Krotoszynie jedynego wówczas ośrodka w kraju kształcącego w zakresie przetwórstwa mięsnego
  • rozpoczęła działanie Zasadnicza Szkoła Handlowa
  • utworzenie Technikum Ekonomicznego dla pracujących
  • wybudowanie sali gimnastycznej przy szkole
  • powstanie Liceum Ekonomicznego
  • zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych nr 2
  • nadanie szkole imienia Karola Fryderyka Libelta
  • zjazd absolwentów z okazji 35 rocznicy powstania Technikum Przemysłu Mięsnego
  • zakup pierwszego komputera przez szkołę
  • w szkole powstaje pierwsza pracownia komputerowa
  • ukazał się pierwszy numer gazety szkolnej Echo Dwójki
  • wykup przez szkołę działek na poszerzenie boiska szkolnego
  • uchwalenie Konstytucji Szkoły, która zajęła IV miejsce w kraju
  • uruchomiono w szkole łącze internetowe
  • pierwsze w Krotoszynie pokazy działania sieci Internet przeprowadzone we współpracy z Telekomunikacją Polską
  • otwarcie boiska sportowego
  • zostaje uruchomiona pierwsza strona internetowa szkoły
  • organem prowadzącym dla szkoły stała się Rada Powiatu Krotoszyńskiego
  • uruchomienie stanowiska multimedialnego z dostępem do Internetu w bibliotece szkolnej
  • zjazd Absolwentów Technikum Mięsnego z okazji 50-lecia istnienia Szkoły
  • zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
  • utworzenie II Liceum Profilowanego
  • powstał Szkolny Klub Europejski
  • utworzenie III Liceum Ogólnokształcącego
  • podpisanie umowy partnerskiej z wileńską szkołą Vilniaus Prekybos ir Verslo Mokykla
  • otwarcie Centrum Multimedialnego w bibliotece szkoły
  • zakończyła działalność Szkoła Zasadnicza w zawodzie: sprzedawca
  • uzyskanie tytułu Szkoła z Klasą - certyfikat nr 478/2/2004
  • 31 maja podpisanie umowy o współpracy między ZSP nr 2 i BBS Lingen
  • podpisanie porozumienia o sprawowaniu patronatu pomiędzy Uniwersytetem Adama Mickiewicza, a III LO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
  • Rozpoczyna działalność Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie
  • Przyznanie szkole prestiżowego certyfikatu "Szkoła Przedsiębiorczości"
  • Zjazd Absolwentów z okazji 40-lecia Liceum Ekonomicznego
  • rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej oraz termomodernizacja budynku szkoły
  • odnowienie elewacji budynku szkoły