• Książki

Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców. Nauczyciele mają możliwość doskonalenia swojego warsztatu pracy, realizować zadania dydaktyczno-wychowawcze szkoły w oparciu o zbiory biblioteki. Działania biblioteki koncentrują się na:

  • kształtowaniu umiejętności uczniów w zakresie samodzielnego poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł i krytycznego i umiejętnego korzystania z technologii informacyjnej i mediów,
  • uczeniu młodzieży aktywnego odbioru dóbr kultury,
  • inspirowaniu uczniów do rozwijania zainteresowań.

Księgozbiór liczy ok. 14 tys. woluminów i jest uporządkowany zgodnie z klasyfikacją UKD. Składają się na niego głównie lektury szkolne, literatura piękna oraz literatura popularno-naukowa. Biblioteka mieści się w centralnym miejscu – na parterze budynku szkolnego.

Godziny pracy

Biblioteka jest czynna każdego dnia roboczego, tj. od poniedziałku do piątku, od godziny 800 do 1500. Zapraszamy do korzystania z zasobów.

Apel

Jeśli masz w domu książki, po które już nikt nie sięga, przynieś je do biblioteki. Cyklicznie prowadzimy akcję „Bookcrossing – uwolnij książkę”. Twoje książki na pewno zostaną wykorzystane w bibliotece przez innych czytelników.

Artykuły

Książka leżąca na plaży
Zmiany w regulaminie biblioteki

Nasza szkoła złożyła wniosek o przyznanie dotacji w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Wniosek uzyskał akceptację i otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Hugh Laurie
Dr House pisze książki...

Kiedy słyszymy nazwisko Hugh Laurie, pierwsze skojarzenie, które przychodzi nam do głowy, to - Dr House. Mało kto wie, że Hugh to nie tylko świetny aktor, głównie komediowy, ale także muzyk, wioślarz i pisarz.

Dziewczyna czytająca książkę
Nasza szkoła czyta!

Nasza szkoła może poszczycić się kolejnym certyfikatem. Zdobyliśmy tytuł „Zaczytanej Szkoły” w Ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Celem Konkursu było rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.