• Książki

Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców. Nauczyciele mają możliwość doskonalenia swojego warsztatu pracy, realizować zadania dydaktyczno-wychowawcze szkoły w oparciu o zbiory biblioteki. Działania biblioteki koncentrują się na:

  • kształtowaniu umiejętności uczniów w zakresie samodzielnego poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł i krytycznego i umiejętnego korzystania z technologii informacyjnej i mediów,
  • uczeniu młodzieży aktywnego odbioru dóbr kultury,
  • inspirowaniu uczniów do rozwijania zainteresowań.

Księgozbiór liczy ok. 14 tys. woluminów i jest uporządkowany zgodnie z klasyfikacją UKD. Składają się na niego głównie lektury szkolne, literatura piękna oraz literatura popularno-naukowa. Biblioteka mieści się w centralnym miejscu – na parterze budynku szkolnego.

Godziny pracy

Biblioteka jest czynna każdego dnia roboczego, tj. od poniedziałku do piątku, od godziny 800 do 1500. Zapraszamy do korzystania z zasobów.

Apel

Jeśli masz w domu książki, po które już nikt nie sięga, przynieś je do biblioteki. Cyklicznie prowadzimy akcję „Bookcrossing – uwolnij książkę”. Twoje książki na pewno zostaną wykorzystane w bibliotece przez innych czytelników.

Artykuły

Monika Jagodzińska
Autorka zbioru opowiadań "Cykl" w bibliotece

Jesień to czas nostalgii i zamyślenia. Patrząc na zasypiającą stopniowo przyrodę, łatwiej snuć refleksje o kruchości życia, łatwiej zadać sobie pytanie kim jestem i dokąd zmierzami.

Łaciate butelki z mlekiem
"Co pije krowa?"

Tytuł książki może wprowadzać w błąd, ale podtytuł już wyjaśnia nasze wątpliwości: "Przydatna wiedza z psychologii życia codziennego".

Książka leżąca na plaży
Zmiany w regulaminie biblioteki

Nasza szkoła złożyła wniosek o przyznanie dotacji w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Wniosek uzyskał akceptację i otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup książek do biblioteki szkolnej.