• Książki

Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców. Nauczyciele mają możliwość doskonalenia swojego warsztatu pracy, realizować zadania dydaktyczno-wychowawcze szkoły w oparciu o zbiory biblioteki. Działania biblioteki koncentrują się na:

  • kształtowaniu umiejętności uczniów w zakresie samodzielnego poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł i krytycznego i umiejętnego korzystania z technologii informacyjnej i mediów,
  • uczeniu młodzieży aktywnego odbioru dóbr kultury,
  • inspirowaniu uczniów do rozwijania zainteresowań.

Księgozbiór liczy ok. 14 tys. woluminów i jest uporządkowany zgodnie z klasyfikacją UKD. Składają się na niego głównie lektury szkolne, literatura piękna oraz literatura popularno-naukowa. Biblioteka mieści się w centralnym miejscu – na parterze budynku szkolnego.

Godziny pracy

Biblioteka jest czynna każdego dnia roboczego, tj. od poniedziałku do piątku, od godziny 800 do 1500. Zapraszamy do korzystania z zasobów.

Regulamin

Zasady udostępniania zbiorów oraz korzystania z centrum multimedialnego opisuje regulamin, który można pobrać klikając poniższy link: 

Apel

Jeśli masz w domu książki, po które już nikt nie sięga, przynieś je do biblioteki. Cyklicznie prowadzimy akcję „Bookcrossing – uwolnij książkę”. Twoje książki na pewno zostaną wykorzystane w bibliotece przez innych czytelników.

Artykuły

Uczniowie podczas występu
„Z wiosną miłość się zaczyna”

Zimowe mrozy już za nami. Przed nami te milsze pory roku. Za małą chwilkę będzie cieplej i słoneczniej. Świat obudzi się na nowo.

Książka pt. "Marzenia i tajemnice" leżąca na biurku
Spotkanie z Danutą Wałęsą

Ostatnio czytaną przeze mnie pozycją była książka Danuty Wałęsy pt. „Marzenia i tajemnice”. Jest to bardzo osobista i szczera opowieść o życiu, miłości, rodzinie, zachodzących przemianach politycznych w tamtym okresie. Książkę możemy podzielić na dwie części.

Dziewczyna pozuje z książką na tle łanów zboża.
Chrapiący ptak

„Chrapiący ptak. Rodzinna podróż przez stulecie biologii” to książka niezwykła pod wieloma względami, również dlatego, że napisana została nie przez literata, ale naukowca – biologa, który niespodziewanie zrobił to po mistrzowsku.