• koszyk wielkanocny

Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym życzy uczniom, ich rodzicom oraz absolwentom naszej szkoły zdrowych, radosnych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy.