• warsztaty nt. hazardu
  • debata nt. hazardu

        W ramach planu działań informacyjno-edukacyjnych KAS (Krajowej Administracji Sądowej) 22 marca 2019 funkcjonariusze Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Celnego w Kaliszu : st. rewident Marek Dobrowolski i st. rachmistrz Magdalena Nowicka przeprowadzili  z klasą  2d i 2c warsztaty dotyczące nielegalnego urządzania i prowadzenia gier hazardowych (w tym w sieci internetowej) oraz międzynarodowego handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem.

Prowadzący warsztaty przedstawili również założenia Konwencji Waszyngtońskiej czyli   Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i  roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem.