• debatująca młodzież

           We wtorek, 2 kwietnia, uczniowie klasy I b i IV c wzięli udział w debacie na temat: „Czy patriotyzm jest nadal popularny? Co oznacza dla Ciebie bycie patriotą.” Uczniowie najpierw zaprezentowali swoje definicje słowa „patriota”, następnie dyskutowali jak najlepiej promować wśród młodzieży idee patriotyczne. Wielu z nich, za wzór narodu, który potrafi w życiu codziennym pokazać swój patriotyzm, uznało Stany Zjednoczone. Oprócz oczywistych pomysłów na promowanie postaw patriotycznych, takich jak udział w świętach i uroczystościach narodowych, czy też noszenie symboli i barw narodowych, uczniowie uznali, że należy w szerszym stopniu zapoznawać młodzież z polską literaturą narodową, a przede wszystkim dyskutować z młodzieżą na tematy związane z historią i kulturą naszego kraju. Dla młodych ludzi szczególne ważna jest możliwość wyrażenia własnego zdania i to, aby zostać wysłuchanym. W świetle zaprezentowanych opinii jak najbardziej zasadne jest powtórzenie tego typu debaty w przyszłości.
Debata została przygotowana przez p. mgr Iwonę Szczuraszek i p. mgr Dorotę Szymczak.