• drzwi otwarte dla ósmoklasiśtów i gimnazjalistów
  • drzwi otwarte dla ósmoklasiśtów i gimnazjalistów
  • drzwi otwarte dla ósmoklasiśtów i gimnazjalistów
  • drzwi otwarte dla ósmoklasiśtów i gimnazjalistów
  • drzwi otwarte dla ósmoklasiśtów i gimnazjalistów

             Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie w sobotę 27 kwietnia zaprosił tegorocznych gimnazjalistów, ósmoklasistów na "drzwi otwarte". W gościnnych murach popularnego „Mięśniaka” zjawili się młodzi ludzie, którzy być może od września rozpoczną w niej kolejny etap swej edukacji. W ramach „Drzwi otwartych” mogli w sposób ciekawy a jednocześnie dokładny poznać szkołę oraz jej ciekawą ofertę edukacyjną skierowaną zarówno do absolwentów gimnazjum jak i szkoły podstawowej. Młodzież dowiedziała się, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie oferuje takie kierunki kształcenia jak: technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik handlowiec oraz technik technologii żywności w technikum oraz wędliniarz w Branżowej Szkole I stopnia.  Nauczyciele oraz uczniowie ZSP nr 2 przygotowali w klasach specjalne stanowiska przybliżające konkretne zawody lub przedmioty nauczania, konkursy, prezentacje i pokazy. Z zaangażowania grup młodzieży i zadawanych pytań można było wywnioskować, że zaprezentowana oferta zajęć bardzo zaciekawiła uczniów i przekonała do tego, by we wrześniu ponownie zjawić się w szkole już jako uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie.