Kształcimy w zawodach

Proponujemy następujące kierunki kształcenia,
które zostały uzgodnione z Powiatową Radą Zatrudnienia i są odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy, a tym samym dają dużą pewność zatrudnienia.

Technik informatyk

Technikum kształcące w zawodzie technik informatyk to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z informatyką, a także uzdolnieniach matematycznych.

Technik organizacji reklamy

Technikum kształcące w zawodzie technik reklamy to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z reklamą i marketingiem oraz uzdolnieniach plastycznych.

Ekspedientka w sklepie

Technikum kształcące w zawodzie technik handlowiec to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z handlem i marketingiem.

Recepcja hotelowa

Technikum kształcące w zawodzie technik hotelarstwa to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z nauką języków obcych, turystyką i hotelarstwem.

Technik technologii żywności

Technikum kształcące w zawodzie technik technologii żywności to szkoła, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z biologią, żywnością oraz przetwórstwem spożywczym.

Wędliny

Szkoła branżowa w zawodzie przetwórca mięsa przygotowuje uczniów do przeprowadzania rozbiórki i wykrawania mięsa zwierząt rzeźnych. Wędliniarz także magazynuje i przygotowuje do dystrybucji mięso. Produkuje, przygotowuje do dystrybucji i magazynuje przetwory mięsne i tłuszczowe.