Kształcimy w zawodach

Na rok szkolny 2016/2017 proponujemy następujące kierunki kształcenia,
które zostały uzgodnione z Powiatową Radą Zatrudnienia i są odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy, a tym samym dają dużą pewność zatrudnienia.

Technik informatyk

Technikum kształcące w zawodzie technik informatyk jest szkołą, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z informatyką, a także uzdolnieniach matematycznych.

Technik organizacji reklamy

Technikum kształcące w zawodzie technik organizacji reklamy jest szkołą, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z reklamą i marketingiem oraz uzdolnieniach plastycznych.

Technik ekonomista

Technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista jest szkołą, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z ekonomią i prawem.

Ekspedientka w sklepie

Technikum kształcące w zawodzie technik handlowiec jest szkołą, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z handlem i marketingiem.

Recepcja hotelowa

Technikum kształcące w zawodzie technik hotelarstwa jest szkołą, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z nauką języków obcych, turystyką i hotelarstwem.

Technik organizacji żywienia i usług gastronomicznych

Technikum kształcące w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest szkołą, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z gastronomią.

Technik technologii żywności

Technikum kształcące w zawodzie technik technologii żywności jest szkołą, którą wybierają uczniowie o zainteresowaniach związanych z biologią, żywnością oraz przetwórstwem spożywczym.

Wędliny

Wędliniarz przeprowadza rozbiór i wykrawanie mięsa zwierząt rzeźnych. Magazynuje i przygotowuje do dystrybucji mięso. Produkuje, przygotowuje do dystrybucji i magazynuje przetwory mięsne i tłuszczowe.

Ciastka

Cukiernik produkuje wyroby cukiernicze, wypieka ciasta, przygotowuje różne nadzienia do ciast takie jak kremy, polewy, galaretki.